Conclusies

De raden hebben voorstellen gedaan om het verdien­vermogen van de culturele en creatieve sector te vergroten. Hiervan hebben volgens de raden de volgende voorstellen prioriteit: