Inleiding

Uit de verkenning van de SER en Raad voor Cultuur blijkt dat scholing een aandachts­punt is. In een sector waarin veel zelfstandigen met moeite rondkomen en instellingen fors moesten bezui­nigingen, is scholing en duurzame inzetbaarheid een financiële sluitpost. Ook de werkdruk staat soms voldoende aandacht voor scholing in de weg. Dat terwijl werkenden betere perspectieven hebben met op-, bij of omscholing en de culturele en creatieve sector baat heeft bij verdere professionalisering. Meer in het algemeen is een leven lang leren van belang in een veranderende wereld om een internationaal hoogwaardige industrie in stand te houden. In het SER-advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over post-initieel leren’ van maart 2017 wijst de raad op het belang van leren tijdens de loopbaan voor zowel werkenden en werkgevers en opdrachtgevers als de Nederlandse maatschappij als geheel. Met het Sectorplan Cultuur dat werkgevers- en werknemers­organisaties en sociale fondsen hebben opgezet, is behalve voor bijscholing ook de aandacht voor Human Resource Management (HRM) door culturele instellingen gegroeid. Verdere stappen zijn echter nodig.