Conclusies

De raden denken dat versterking van de sociale dialoog in de sector zal bijdragen aan het versterken van het verdienvermogen en een betere onderhandelings­positie van kwetsbare groepen in de sector. Om dit te realiseren hebben volgens de raden de volgende voorstellen prioriteit: