Continueer de versterking van
de aansluiting onderwijs-werkveld

Het is belangrijk dat het kunstvak­onderwijs studenten optimaal voorbereidt op het werkveld. Dit is primair de verantwoorde­lijk­heid van het kunstvak­onderwijs en het ministerie van OCW, maar daarnaast is er ook een rol weggelegd voor regionale overheden en partijen uit de sector.

In het hbo-kunstvak­onderwijs is de afgelopen jaren een structurele daling in de instroom van studenten gerealiseerd. Ook heeft er een herijking van de beroeps­profielen en verwachte vaardigheden plaatsgevonden, waardoor ondernemerschap nu is opgenomen in alle curricula, en zijn er nieuwe master­opleidingen ontwikkeld. Dit is het resultaat van een sectorplan van het kunstvak­onderwijs, in navolging van het advies van de commissie Dijkgraaf. 1 Het hbo kunstvak­onderwijs heeft het initiatief genomen voor een vervolg op het sectorplan met Kunstonderwijs Next Agenda 2016 – 2020. 2 De beide raden beoordelen deze ontwikkelingen als positief en adviseren de betrokken partijen om verder te gaan op de ingeslagen weg, de maatregelen om de instroom te reguleren op het huidige niveau te continueren en de resultaten te monitoren. Daarbij geven de raden drie overwegingen mee:

Beide raden hechten veel belang aan realistische voorlichting over het arbeidsmarkt­perspectief voor studiekiezers en studenten. Hoewel uit cijfers blijkt dat de initiële werkgelegenheid van afgestudeerden in het kunst­onderwijs relatief goed is, verwachten de raden niet dat de lage inkomens en beperkte sociale zekerheid in grote delen van de culturele en creatieve sector op korte termijn zijn opgelost. Dit heeft onder meer gevolgen voor de mogelijkheden van jonge mensen om, bijvoorbeeld, een hypotheek af te sluiten. Studiekiezers en studenten die een professionele carrière in de sector ambiëren moeten een bewuste afweging kunnen maken op dit vlak.

Onderscheiden, verbinden, vernieuwen - de toekomst van het kunstonderwijs, Commissie Dijkgraaf, Koninklijke De Swart, Den Haag, 2010.

Kunstonderwijs NEXT Agenda 2016 – 2020, Vereniging Hogescholen, Den Haag, 2016.

Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education, Winner, E. e.a., Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Parijs, 2013.