Benader de culturele sector en
creatieve sector als eenheid

De culturele sector en creatieve sector worden beleidsmatig niet vanuit een gezamenlijke visie benaderd. Grenzen van sectoren vervagen echter. Creatieve professionals zijn mobiel en bewegen zich vaak niet binnen de grenzen van een deelsector, ze beperken zich zelfs niet tot de culturele sector en creatieve sector. Het komt de mobiliteit en brede inzetbaarheid ten goede als beide hierboven genoemde sectoren door de overheid beleidsmatig meer met elkaar worden verbonden en vanuit een gezamenlijke visie worden benaderd, zowel ten behoeve van het stimuleren van ondernemerschap als een integrale benadering van de arbeidsmarkt. Meer specifiek is het zinvol om verbinding te leggen met de Human Capital Agenda van de topsector creatieve industrie. 1

Smart and Creative Human Capital, Topteam Creatieve Industrie, 2012.