Onderzoek de financiering van
een inclusieve sociale dialoog

In de culturele en creatieve sector zijn veel zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs actief. Doordat zij vaak niet of vaak kleinschalig georganiseerd zijn, hebben vakbonden en beroeps­verenigingen weinig financiële slagkracht en expertise voor belangen­behartiging. Sociale partners onderkennen dat sterke vak­bonden en werkgevers­organisaties een belangrijke voorwaarde zijn voor een succesvolle dialoog, dat zij daartoe de beschikking dienen te hebben over de noodzakelijke middelen, sociaal-economische expertise en vertegenwoordiging in het veld en dat bij de dialoog ook de belangen van de zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs dienen te worden betrokken.

De raden adviseren sociale partners daarom de financiering van een inclusieve sociale dialoog nader te onderzoeken. Voor de financiering van een dergelijk onderzoek zouden zij een gezamenlijk verzoek in kunnen dienen bij de minister van SZW.

Samenwerking tussen werkgevers­organisaties en tussen vakbonden en beroeps­verenigingen kan bijdragen aan het vergroten van de financiële slagkracht, waardoor er meer capaciteit ontstaat voor generieke belangen­behartiging, maar ook deskundigheid blijft om de specifieke disciplines in de culturele sector te ondersteunen. Naar mening van beide raden dienen de overheid, fondsen en sociale partners initiatieven die dergelijke samenwerking bevorderen (financieel) te belonen.