Bied financierings­mogelijkheden
voor ondernemers

Uit een verkenning naar financieringsmogelijkheden voor ondernemers en de toe­gan­kelijkheid voor (beeldend) kunstenaars blijkt dat veel kunstenaars niet in aanmerking komen voor stimulerende financieringsvormen voor zelfstandig ondernemers vanuit de overheid. 1 Hierbij gaat het onder meer om zaken als vereiste rechtsvorm, omzet-, winst- en kapitaaleisen, maar vooral ook om de focus op technische innovatie, die bij de kunstpraktijk niet altijd evident aanwezig is.

Om dit te verbeteren, zou gedacht kunnen worden aan de volgende maatregelen:

Een verkenning naar financieringsmogelijkheden voor ondernemers en de toegankelijkheid voor (beeldend) kunstenaars, BKNL/Mondriaan Fonds, Utrecht, 2016.

Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik), IJdens, T., e.a., IVA, Tilburg, 2010.

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars, Tweede Kamer, kamerstuk 32 701, nr. 18, vergaderjaar 2011 – 2012.