Verstrek informatie over
samen­werkings­verbanden

Een knelpunt van veel individuele zzp’ers is dat zij een zwakke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van hun opdrachtgever. Een onderhandelings­positie die door de bezuinigingen verder is verzwakt. Hierdoor is op dit niveau in veel gevallen geen sprake van een evenwichtige sociale dialoog. Zzp’ers kunnen hun onderhandelings­positie versterken door meer samen te werken. Samenwerkings­verbanden die een gemeenschappelijk doel dienen zijn in toenemende mate populair onder zzp’ers en mkb’ers. In dergelijke (besloten) netwerken kan van alles geregeld worden: gezamenlijk inkoop, verkoop of promotie, collectieve risicodeling, et cetera. Het verstrekken van informatie over samenwerkings­verbanden en het delen van best practices, kan bijdragen aan een hogere organisatie­graad in de sector en verbinding in goed ondernemerschap. Vakbonden, beroeps­verenigingen en het onderwijs kunnen hierin een rol spelen.