Verzamel, bundel en ontsluit kennis
over markt­stimulering

Het stimuleren van de markt voor diensten en producten van de culturele en creatieve sector, is een krachtige manier om het verdienvermogen van de sector te versterken en tegelijk de impact van kunst en cultuur op de maatschappij te vergroten. De sector kent reeds veel verschillende initiatieven die de vraag naar kunst en cultuur vergroten, variërend van de Museumkaart tot cultuur­abonnement WeArePublic en van de commer­ciële dancefeesten die een markt voor Dutch Dance creëerden tot het crowd­fund­platform Voordekunst. Nu staan dit soort initiatieven vaak op zichzelf. Zij maken de koek echter groter voor iedereen die in en rond de sector werkt en onderneemt.

De raden denken dat sterkere marktstimulering mogelijk is met een programmatische aanpak, waarbij bestaande kennis van markt­stimulering wordt gebundeld en nieuwe kennis wordt ontwikkeld en publiekelijk beschikbaar wordt gemaakt. Bundeling heeft als voordeel dat het overzicht creëert en gericht onderzoek mogelijk maakt waar kennis ontbreekt. Ook wordt het makkelijker om middelen bijeen te krijgen om initiatieven te ontwikkelen, te verbeteren of op te schalen. Deze sectorale functie zou beslag kunnen krijgen in een landelijk platform, dat ten dienste staat van de hele sector. Een dergelijk platform zou de volgende functies kunnen hebben:

Branche­verenigingen en sociale partners zouden het voortouw moeten nemen in de ontwikkeling en regievoering van een dergelijk platform, uitgaande vanuit gedeelde belangen. Daarbij lijkt het de beide raden redelijk dat zij een vraag kunnen neerleggen bij de Rijksoverheid, gezien het sector­overstijgende belang van een bloeiende kunst- en cultuurmarkt, het ontbreken van kennis bij overheden en publieke instellingen over de werking van de kunstmarkt en de noodzaak om de zelf­redzaamheid en weerbaarheid van de sector te vergroten. Voorwaarden die de Rijksoverheid zou kunnen stellen aan ondersteuning zijn investering van eigen middelen door de sector, een toenemende mate van sectorale samen­werking en het publiekelijk beschikbaar komen van infor­matie. Het ministerie van OCW kan de functie van een dergelijk platform eveneens meenemen in de inrichting van de ondersteunende functies in de culturele basis­infrastructuur vanaf 2021.

‘De bijzondere economie van het kunstenaarschap’, Klink, P. van, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016.