Ultimum remedium: een wettelijke
regeling voor een minimum­uurtarief

Als de hiervoor genoemde stappen niet of onvoldoende leiden tot een verbetering van de inkomens­positie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, adviseren de raden te onderzoeken of voor deze specifieke sector als afgebakende proeftuin wettelijk geregeld kan worden dat er een bodem wordt gelegd onder de vergoedingen voor zzp’ers. De bodem zou gelijk­gesteld kunnen worden aan een uurtarief dat is afgeleid van het wettelijk minimumloon, met een opslag om kwalitatief redelijke voor­zieningen voor arbeids­ongeschiktheid, pensioen en scholing te kunnen financieren. Dat laat onverlet dat zzp’ers met een sterkere onderhandelingspositie zelf hogere tarieven kunnen uit­onderhandelen. De raden vinden het wenselijk dat de invoering van een minimum­uurtarief voor zzp’ers in deze sector wordt onderzocht zodat inzicht ontstaat hoe dit in de praktijk werkt en wat de mogelijkheden voor een adequate handhaving zijn.