Stimuleer private investeringen

Achter de bezuinigingen op de culturele basisinfrastructuur van 200 miljoen per jaar vanaf 2011 lag de veronderstelling dat culturele instellingen meer privaat geld konden aantrekken. Deze private investeringen zijn echter nog niet op het destijds gehoopte en verwachte niveau en compenseren geenszins de gekorte subsidies, wat onder andere de ruimte beperkt om de arbeids­voorwaarden van werkenden te verbeteren. Wel heeft de grotere rol van privaat geld onder meer gezorgd voor een betere binding van cultuur met het publiek. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schreef in zijn rapport Cultuur herwaarderen in 2015: “Afnemende subsidies en groeiende bijdragen uit de particuliere sector zijn geen communicerende vaten, ze transformeren de sector”. 1

Het is wenselijk dat de overheid beleid gericht op het vrijmaken van private investeringen voortzet:

Cultuur herwaarderen, pagina 41, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, 2015.

Evaluatie uitvoering giftenaftrek, Ministerie van Financiën, Den Haag, 2017.