Ontwikkel richtlijnen voor honoraria

Voor deelsectoren waar geen collectieve afspraken voor of met zzp’ers bestaan, kan de ontwikkeling van richtlijnen voor honoraria een bijdrage leveren aan het tot stand komen van redelijke vergoedingen. Een goed voorbeeld is de richtlijn kunstenaars­honoraria. Deze richtlijn biedt een handreiking aan zowel kunstenaars als instellingen en musea in de beeldende kunst voor exposities zonder verkoopdoel. De richtlijn kent genormeerde belonings­bedragen met daarbij een rekenmodel en een checklist. De richtlijn wordt gevolgd onder het motto ‘pas toe of leg uit’ met een ingroeitraject. Om het naleven van richtlijnen te verankeren is monitoringvereist.

De raden adviseren sociale partners en Kunsten ’92 om te onderzoeken in welke deelsectoren er behoefte is aan de ontwikkeling van een richtlijn en dit onderdeel te maken van de arbeidsmarktagenda, die Kunsten ’92 op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkelt. Het ontwikkelen van richtlijnen voor honoraria is een verantwoorde­lijkheid van de sector. De ontwikkeling en duurzame implementatie van dergelijke richtlijnen zouden mede gefaciliteerd kunnen worden door de overheid en de cultuurfondsen.