Zorg voor voldoende scholings­aanbod
en HRM-­ondersteuning

Binnen disciplines en regio’s dienen er voldoende op-, bij- en omscholings­mogelijkheden te zijn van kwaliteit. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de sector zelf. Vanwege de versnippering in de sector en de vele zzp’ers en kleine organisaties is centrale organisatie en een bundeling van middelen noodzakelijk. Aandachtspunten bij het waarborgen van voldoende scholings­aanbod en HR-ondersteuning zijn: